παρακελεύομαι

παρακελεύομαι
και σπάν. ενεργ. τ. παρακελεύω Α
1. παραγγέλλω, προστάζω, δίνω εντολή σε κάποιον να κάνει κάτι
2. παρακινώ, παροτρύνω, ενθαρρύνω
3. εγκαρδιώνω και εγκαρδιώνομαι αμοιβαία, ταυτοχρόνως («θαρσήσαντες καὶ παρακελευόμενοι ἐν ἑαυτοῑς ὡς οἱ Λεοντῑνοι σφίσι», Θουκ.)
4. δίνω συμβουλή, συμβουλεύω («παρακελεύομαι ταῡτα», Πλάτ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. < παρ(α)-* + κελεύω «διατάζω»].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • παρακελεύομαι — recommend pres ind mp 1st sg παρακελεύομαι recommend pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρακελεύεσθε — παρακελεύομαι recommend pres imperat mp 2nd pl παρακελεύομαι recommend pres ind mp 2nd pl παρακελεύομαι recommend pres imperat mp 2nd pl παρακελεύομαι recommend pres ind mp 2nd pl παρακελεύομαι recommend imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρακελεύῃ — παρακελεύομαι recommend pres subj mp 2nd sg παρακελεύομαι recommend pres ind mp 2nd sg παρακελεύομαι recommend pres subj mp 2nd sg παρακελεύομαι recommend pres ind mp 2nd sg παρακελεύομαι recommend pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρακελευομένων — παρακελεύομαι recommend pres part mp fem gen pl παρακελεύομαι recommend pres part mp masc/neut gen pl παρακελεύομαι recommend pres part mp fem gen pl παρακελεύομαι recommend pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρακελευσαμένων — παρακελεύομαι recommend aor part mp fem gen pl παρακελεύομαι recommend aor part mp masc/neut gen pl παρακελεύομαι recommend aor part mid fem gen pl παρακελεύομαι recommend aor part mid masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρακελευσάμενον — παρακελεύομαι recommend aor part mp masc acc sg παρακελεύομαι recommend aor part mp neut nom/voc/acc sg παρακελεύομαι recommend aor part mid masc acc sg παρακελεύομαι recommend aor part mid neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρακελευόμεθα — παρακελεύομαι recommend pres ind mp 1st pl παρακελεύομαι recommend pres ind mp 1st pl παρακελεύομαι recommend imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) παρακελεύομαι recommend imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρακελευόμενον — παρακελεύομαι recommend pres part mp masc acc sg παρακελεύομαι recommend pres part mp neut nom/voc/acc sg παρακελεύομαι recommend pres part mp masc acc sg παρακελεύομαι recommend pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρακελεύου — παρακελεύομαι recommend pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) παρακελεύομαι recommend pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) παρακελεύομαι recommend imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric) παρακελεύομαι recommend imperf ind mp 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρακελεύσασθε — παρακελεύομαι recommend aor imperat mp 2nd pl παρακελεύομαι recommend aor imperat mid 2nd pl παρακελεύομαι recommend aor ind mp 2nd pl (homeric ionic) παρακελεύομαι recommend aor ind mid 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”